Part 5: The Misdirection - Successes of the Church

Recovered Files Posted May 09, 2015 Part 1: “Isang Malayang Pagsusuri” Part 2: “The Alpha and The Omega” Part 3: “The Connivance” Part 4: "The Cover Up" Continuation… Part 5: "The Misdirection" Ngayong matagumpay ng naipwesto at kasalukuyan pang nagpupwesto ng mga tao nila sa iba’t ibang Distrito, sa iba’t-ibang bansa, panatag na ang Sanggunian na hawak na nila … Continue reading Part 5: The Misdirection - Successes of the Church

Part 4: THE COVER UP

Part 1: “Isang Malayang Pagsusuri” Part 2: “The Alpha and The Omega” Part 3: "The Connivance" Continuation… Part 4: "The Cover Up" Dahil sa nagpasimula ng lumantad ang katiwalian ng mga taga-Sanggunian, kinailangan nilang matiyak na lahat ng mga nakapaligid sa kanila ay talagang mapagkakatiwalaan nila, anuman ang mangyari. Paano nga ba magagawa ang isang “PERFECT COVER UP” … Continue reading Part 4: THE COVER UP

Define: “ANOMALY” (Humble, Texas Locale Now For Sale)

Recovered Article Posted: May 07, 2015 The term ANOMALY is defined in the dictionary: noun: something that deviates from what is standard, normal, or expected. In Filipino, it is usually termed “ANOMALYA” which is commonly regarded as a negative occurrence that is out of the ordinary, and is interchangeable with the concept of corruption or plunder. … Continue reading Define: “ANOMALY” (Humble, Texas Locale Now For Sale)

Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. WEBEX Video Conference – Part 1

Mga mahal na Kapatid, Kalakip po nito ang Audio File ng Lektura ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. sa isinagawa po nilang WEBEX Video Conference ng lahat ng mga Ministro at Manggagawa noong sila ay nasa Japan noong Abril 28, 2015. Hahayaan po naming kayo mismo ang makapakinig sa mensahe ng Kapatid na Glicerio … Continue reading Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. WEBEX Video Conference – Part 1