Bro. Glicerio B. Santos Jr. to preside over a meeting of all Ministers in Japan

May 1, 2015 10:00 AM Mga mahal na Kapatid, Isang napakahalagang Pagpupulong ngayon ang ipinatawag ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. sa lahat ng mga Ministro at Manggagawa sa Japan. Isasagawa ang pagpupulong na ito sa Toyo, Japan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng lahat ng uri ng electronic devices lalo na ang … Continue reading Bro. Glicerio B. Santos Jr. to preside over a meeting of all Ministers in Japan