“ANG WALANG PATUMANGGANG PAGTITIWALAG” NG SANGGUNIAN

  *** Special thanks to Bro. Nolan Olarte, the Minister who provided the Circular for Bro. Lito Fruto's expulsion and the copies of Church Procedures handbook and initial draft of the article which he bravely provided to ensure the accuracy and credibility of this article. *** Recovered Article Posted on May 22, 2015. Shutdown by ACTIV July … Continue reading “ANG WALANG PATUMANGGANG PAGTITIWALAG” NG SANGGUNIAN

The Time when Ministers were FORBIDDEN to read A.E. Blogs

Recovered Article Posted: May 16, 2015 and was shutdown by ACTIV July 17, 2015 INFORMATION BLACK OUT: FELLOW MINISTERS, WHAT ARE YOU AFRAID OF…? Ngayong araw pong ito mga kapatid na nakatanggap ako ng mga tawag, mensahe at email sa mga Ministro, Manggagawa at maging mga nagsisipag-aral sa pagka-Ministro. Tumanggap na sila ng Tagubilin mula … Continue reading The Time when Ministers were FORBIDDEN to read A.E. Blogs