THE CONTROVERSIAL I.N.C. BLOC VOTE: OBEYED-NO-MORE

  BUKAS NA LIHAM PARA SA LAHAT NG KANDIDATO PARA SA PAGKAPANGULO Sa mga kinauukulan, Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong pagnanais na tumakbo sa pagkapangulo sa halalan sa 2016.  Nababatid namin na ang pagiging Pangulo at commander-in-chief ay lubhang mabigat at maselang responsibilidad. Dito masusukat ang hangganan ng inyong katatagan, integridad at kaalaman. … Continue reading THE CONTROVERSIAL I.N.C. BLOC VOTE: OBEYED-NO-MORE