Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. WEBEX Video Conference – Part 1

Mga mahal na Kapatid, Kalakip po nito ang Audio File ng Lektura ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. sa isinagawa po nilang WEBEX Video Conference ng lahat ng mga Ministro at Manggagawa noong sila ay nasa Japan noong Abril 28, 2015. Hahayaan po naming kayo mismo ang makapakinig sa mensahe ng Kapatid na Glicerio … Continue reading Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. WEBEX Video Conference – Part 1

Ang simula…

Mga mahal na Kapatid, Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-private message sa akin na nagpapasalamat sa mga impormasyon na ibinahagi ko sa thread na ito. Mayroong mga nagbigay ng papuri dahil daw sa katapangan at lakas ng loob na isiwalat ang mga bagay na nalalaman ko dahil sa … Continue reading Ang simula…