ANG URI NG KAPATID NA SUMISIRA SA PAGKAKAISA NG IGLESIA NI CRISTO