PAGHINA NG MGA HANDOG—ANINO NG PAGHINA NG SANGGUNIAN.