Tracing the Jose L. Acuzar (New San Jose Builders) - Eduardo V. Manalo (INC) connection to smuggling case

Para po sa mga Kapatid na ngayon pa lamang sumusubaybay ng mga artikulong aking inilalabas sa Social Media upang ilantad ang mga katiwalian sa loob ng Iglesia, lalo na sa hanay ng mga Ministro sa Sanggunian, nababatid ko pong marami sa inyo ay magugulat, magtataka, malulungkot o magagalit sa akin dahil sa inyong matutunghayan sa […]

Continue reading Tracing the Jose L. Acuzar (New San Jose Builders) - Eduardo V. Manalo (INC) connection to smuggling case

The Tyranny of Injustice

So many articles to write, so little time... Bro. Isaias T. Samson Jr., former Editor-in-Chief of Pasugo Magazine, and his wife Myrna, were expelled today, together with Bro. Jerson T. Samson Jr. and his family. Bro. Isaias and Jerson are brothers, both faithful and honest ministers, who have served the Church for a very long … Continue reading The Tyranny of Injustice

Part 5 – Bro. Glicerio P. Santos IV Sold 2 More INC properties in Antipolo City for P15million!

Bro. GP strikes again!  He’s sold two more prime properties in Antipolo City!  This brings up the total number of sold properties that we have exposed to-date to 11, and counting… So which properties this time?  Thanks to the AE who forwarded these pieces of evidence to me, we have learned that 2 more lots, … Continue reading Part 5 – Bro. Glicerio P. Santos IV Sold 2 More INC properties in Antipolo City for P15million!