CONFUSED AND DESPERATE

I’m once again back and determined more than ever. You have been asking questions on my whereabouts. What happened to AE? Has he been cornered by the sniff dogs of the Sanggunian? My absence was due to the fact that the events in the past few days were enough and didn’t need more expositions to … Continue reading CONFUSED AND DESPERATE

Ang simula…

Mga mahal na Kapatid, Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-private message sa akin na nagpapasalamat sa mga impormasyon na ibinahagi ko sa thread na ito. Mayroong mga nagbigay ng papuri dahil daw sa katapangan at lakas ng loob na isiwalat ang mga bagay na nalalaman ko dahil sa … Continue reading Ang simula…