PANALANGIN PARA SA MGA ANAK NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO [WITH ERRATUM]