Part 4: THE COVER UP

Part 1: “Isang Malayang Pagsusuri” Part 2: “The Alpha and The Omega” Part 3: “The Connivance” Continuation… Part 4: “The Cover Up” Dahil sa nagpasimula ng lumantad ang katiwalian ng mga taga-Sanggunian, kinailangan nilang matiyak na lahat ng mga nakapaligid sa kanila ay talagang mapagkakatiwalaan nila, anuman ang mangyari. Paano nga ba magagawa ang isang “PERFECT COVER UP” … Continue reading Part 4: THE COVER UP

Define: “ANOMALY” (Humble, Texas Locale Now For Sale)

Recovered Article Posted: May 07, 2015 The term ANOMALY is defined in the dictionary: noun: something that deviates from what is standard, normal, or expected. In Filipino, it is usually termed “ANOMALYA” which is commonly regarded as a negative occurrence that is out of the ordinary, and is interchangeable with the concept of corruption or plunder. … Continue reading Define: “ANOMALY” (Humble, Texas Locale Now For Sale)

PART 3: THE CONNIVANCE (BOND OF BROTHERS)

Part 1: “Isang Malayang Pagsusuri” Part 2: “The Alpha and The Omega”  (continuation…) Part 3: THE CONNIVANCE – Defined by the english dictionary as “Cooperation in the commission of an illegal or wrongful act”. Sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino: “Ang kaisahan sa pagsasagawa ng isang ilegal o maling gawa”. Ito ay isang salita na hindi sana kailanman … Continue reading PART 3: THE CONNIVANCE (BOND OF BROTHERS)

PART 2: THE ALPHA AND THE OMEGA – THE ABSOLUTE POWER

(Part 2: Continuation…) Nagsimula na ang “ERA OF THE UNTOUCHABLES”. Simula ng sinaklaw na ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. ang lahat na halos ng Kagawaran at Departamento sa Iglesia, tinanggal na niya ang “CHECK AND BALANCE” sa Iglesia. Saan ka nakakita ng Auditor na dapat sana ay taga-sulit kung tama ang pagkakagastos, resibo … Continue reading PART 2: THE ALPHA AND THE OMEGA – THE ABSOLUTE POWER