“ANG WALANG PATUMANGGANG PAGTITIWALAG” NG SANGGUNIAN