Bro. Glicerio B. Santos Jr. to preside over a meeting of all Ministers in Japan

May 1, 2015 10:00 AM Mga mahal na Kapatid, Isang napakahalagang Pagpupulong ngayon ang ipinatawag ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. sa lahat ng mga Ministro at Manggagawa sa Japan. Isasagawa ang pagpupulong na ito sa Toyo, Japan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng lahat ng uri ng electronic devices lalo na ang … Continue reading Bro. Glicerio B. Santos Jr. to preside over a meeting of all Ministers in Japan

PANALANGIN PARA SA MGA ANAK NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO [WITH ERRATUM]

[ERRATUM: This message was posted after numerous reports reached us regarding the expulsion of Bro. Angel and Bro. Marc Manalo. After further investigation, we were able to pinpoint the source of the news that spread worldwide. It was actually a plot by the Sanggunian to spread this rumors to discredit any and all information coming … Continue reading PANALANGIN PARA SA MGA ANAK NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO [WITH ERRATUM]